Hoe werkt ketenzorg?

Ketenzorg is bedoelt voor mensen met een chronische aandoening. Ons zorg systeem is vanuit vroeger ingericht op acute zorg. Je geeft behandeling, en de patiënt komt pas terug bij nieuwe klachten. Mensen met een chronische ziekte komen niet van hun klachten af en hebben vaak hun hele leven met veel verschillende soorten hulpverleners te maken. Dit vraagt om een specifieke aanpak.

Door mensen in de ketenzorg te behandelen kunnen we de kwaliteit van zorg verbeteren. Alle gegevens van de patiënten worden anoniem verzamelt in een kenniscentrum.
Door ketensamenwerking worden kennis,vaardigheden en middelen van alle betrokken organisaties en zorgverleners benut. Door een betere afstemming van een ieders inbreng worden alle middelen/ personen efficiënter ingezet. Er is minder dubbelwerk en risico’s worden beter beheerst. Processen kunnen sneller worden als zorgverleners elkaar beter weten te vinden.

Vergoedingen
In Nederland zijn meer dan honderd zorggroepen. Zij leveren ketenzorg aan patiënten met chronische aandoeningen. Bijna alle ketenorganisaties bieden een programma aan voor diabetes type twee en COPD. Daarnaast zijn de programma’s voor CVRM en andere aandoeningen in opkomst. Ze werken volgens de richtlijnen van de zorg standaarden. De zorggroep is verantwoordelijk voor de levering van de gecontracteerde zorg in de regio. Een zorggroep heeft als doel het leveren van continuïteit, kwaliteit en transparantie. Zorggroepen krijgen een vast bedrag per patiënt van de preferente zorgverzekeraar waar alle zorg rondom de chronische aandoening van betaald moet worden.

Toekomst
Ketenzorg is een rollende bal waarbij we steeds verder komen in het organiseren en afstemmen van zorg.
Er komen steeds meer zorgketens waarin regionaal professionele zorg voor chronische aandoeningen beschikbaar zijn. Ketenzorg staat nog in de kinderschoenen, ontwikkeling en samenwerking zijn essentieel voor de toekomst.

Ineen organiseert de eerste lijn
TRANSPARANTE KETENZORG  |  Rapportage 2019 Zorggroepen
Diabetes mellitus, VRM, COPD EN ASTMA, Spiegel voor het verbeteren van chronische zorg.
Lees hier de PDF

Laatste update op