Praktijkondersteuner huisarts

Deze pagina is bedoeld voor mensen die interesse hebben om als praktijkondersteuner te gaan werken.

Wat doet een praktijkondersteuner huisarts

Mevrouw Vermeulen 63 jaar komt bij de huisarts. Zij is moe en futloos en vraagt aan de huisarts wat er met haar aan de hand is.

De huisarts stelt haar verschillende vragen. Over haar dagelijkse bezigheden, of ze gezond eet en of ze goed slaapt etc.

Uiteindelijk besluit de huisarts een aantal bloedwaarden te laten testen in het artsenlaboratorium.

Uit de uitslag blijkt dan dat mevrouw Vermeulen een verhoogde (nuchter) bloedsuikerwaarde heeft.

Na nog een aantal keren haar bloedwaarden te hebben geprikt stelt de huisarts de diagnose Diabetes type 2.

De huisarts verwijst mevrouw Vermeulen naar de praktijkondersteuner huisarts.

De praktijkondersteuner huisarts kan mevrouw Vermeulen helpen zonder dat zij naar het ziekenhuis hoeft. Mevrouw Vermeulen betaalt geen eigen risico.

De praktijkondersteuner huisarts heeft veel tijd voor de patiënt

De patiënt kan voor steeds meer zorg bij de huisarts terecht. In de huisartsenpraktijk wordt sinds 1999 meer en meer zorg van de ziekenhuizen overgenomen. Zo kan een patiënt met hart- en vaatziekte, COPD of Astma en  zo ook met Diabetes type 2 terecht bij de huisarts.

De praktijkondersteuner huisarts die voor deze aandoeningen in dienst is bij de huisarts heet voluit een Praktijk Ondersteuner Huisarts somatiek (POH-s).

Voor psychische klachten zoals bijvoorbeeld angst of burn-out kun je in de huisartsenpraktijk terecht bij de Praktijk Ondersteuner Huisarts ggz (POH-ggz).

De huisarts blijft wel altijd verantwoordelijk voor de behandeling en het voorschrijven van medicijnen.

Wat doet een praktijkondersteuner?

Het takenpakket van de  praktijkondersteuner bestaat uit onder andere;

  • Intake: samen bespreekt u de klachten en medische verleden.
  • Spreekuur, lichamelijk onderzoek en medische handelingen.
  • Advies over een gezonde leefstijl: samen maakt u een plan van aanpak.
  • Begeleiden bij het innemen van medicijnen en het omgaan met uw ziekte.
  • Ouderenzorg.
  • Overleggen met de huisarts of andere zorgverleners.
  • Doorverwijzen naar de huisarts of andere zorgverleners.
  • Begeleiding bij stoppen met roken.

Vraag verduidelijking en verdieping van de medische of psychische klachten

De huisarts verwijst de patiënt door naar de praktijkondersteuner huisarts. De praktijkondersteuner huisarts leest nog eens goed het dossier door en kijkt goed naar de geschiedenis van de patiënt. Zijn er aanwijzingen dat de aandoening mogelijk eerder in het leven van iemand is ontstaan? Zijn er allergieën waardoor een patiënt bijvoorbeeld luchtwegklachten ontwikkelde?

Vervolgens nodigt de praktijkondersteuner huisarts de patiënt uit voor een eerste intakegesprek. De klachten worden nog eens besproken en samen met de patiënt kijkt de praktijkondersteuner huisarts of er misschien mogelijkheden zijn binnen de leefstijl van de patiënt om deze zo aan te passen dat de klachten automatisch, zonder medicijnen, zullen verdwijnen.

Spreekuur

De patiënt wordt jaarlijks een aantal keren door de praktijkondersteuner gezien. In geval van mevrouw Vermeulen zijn er jaarlijks 4 controle momenten bij de praktijkondersteuner huisarts. 3 Kwartaalcontroles en 1 jaar controle.

Bij de kwartaal controle worden gebruikelijke waarden gemeten, zoals bijvoorbeeld gewicht, bloeddruk en bloedsuiker. Tijdens de jaar controle komen daar meerdere labwaarden en bijvoorbeeld controle van het oog en voet bij.

De praktijkondersteuner huisarts geeft advies over leefstijl, bewegen en stoppen met roken

Veel aandoeningen worden veroorzaakt door onze levensstijl. Hier weet de mensheid inmiddels alles van. Roken veroorzaakt bij 15% van de gevallen COPD, de resterende percentages overlijden vroeg aan longkanker of hartfalen. Dit klinkt hard maar het is de harde realiteit! Veel gesprekken van de praktijkondersteuner huisarts met patiënten gaan daarom dan ook over het aanpassen van de leefstijl.

Stoppen met roken is nummer 1, gezonde voeding nummer 2 en regelmatig bewegen is nummer 3.

De praktijkondersteuner huisarts geeft instructies over het innemen van medicijnen zoals tabletten en ook inhalatiemedicatie

Het op tijd, gestructureerd en juist innemen van medicatie noemen we ‘medicatie therapietrouw’. De behandeling van (chronische) aandoeningen valt of staat met het juist en tijdig innemen van de medicatie die door de huisarts is voorgeschreven.

Bij de aandoeningen zoals Astma en COPD gaat het innemen van de medicatie vaak fout, omdat dit via de inhalatie wordt ingenomen. Een patiënt houdt dan zijn hoofd te weinig of te veel naar achteren, inhaleert niet op het juiste moment of doet hele andere dingen met de medicatie dan waarvoor het eigenlijk bedoeld is.

De praktijkondersteuner huisarts laat de patiënt daarom tijdens een consult voordoen hoe deze de medicatie inneemt en kan zo het gebruik goed in beeld brengen. waar nodig verbetert de praktijkondersteuner huisarts het gebruik.

De praktijkondersteuner huisarts richt zich op ouderenzorg

Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen en dus vaak ook meerdere medicijnen. Ook hebben niet alle ouderen familieleden die voor hen kan zorgen.

De hele zorg rondom de ouderen die meerdere aandoeningen hebben is vaak complex. Medicijnen versterken of verzwakken elkaar soms, of de bijwerkingen van al die medicijnen zijn te vaak aanwezig. Wij noemen dit ‘complexe zorg’. De praktijkondersteuner huisarts brengt de situatie thuis bij de oudere in kaart, regelt de extra zorg of overlegt met familie.

Overleggen met de huisarts of andere zorgverleners

Om al deze zorg voor alle patiënten met chronische aandoeningen te kunnen coördineren heeft de praktijkondersteuner overleg met andere disciplines. Met de huisarts, met de wijkverpleegkundige en soms ook met de specialist.

Ook bestaat er een Multi Disciplinair Overleg (MDO). Hierbij zijn o.a. de wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en huisarts aanwezig. Alle zijden van complexe zorg patiënten worden via de verschillende disciplines belicht. Zo voorkomt men dat er zaken niet of juist dubbel gedaan worden.

Vergoeding praktijkondersteuner

Zorg door een praktijkondersteuner wordt vergoed vanuit de basisverzekering van patiënten. Het salaris van de praktijkondersteuner wordt met de o.a. de beroepsverenigingen NVvPO (praktijkondersteuner huisarts) en LHV (huisartsen) in de CAO huisartsenzorg afgesproken.

Het salaris valt in schaal 7 van deze CAO    (€ 3038 – € 3994).

Lees meer over de vergoeding van de praktijkondersteuner huisarts binnenkort in mijn gratis tips voor meer salaris van de praktijkondersteuner huisarts op deze website!

Waarvan verschilt een praktijkondersteuner huisarts van een doktersassistente?

De doktersassistent is het eerste aanspreekpunt voor alle patiënten. De assistent beantwoordt de telefoon, verzorgt de administratie, regelt het spreekuur en geeft u voorlichting. De assistent doet ook kleine medische handelingen, bijvoorbeeld inentingen, hechtingen, bloeddrukmeting en EHBO.

De praktijkondersteuner houdt zich vooral bezig met de chronische- en ouderenzorg.

Tot slot

De praktijkondersteuner huisarts is vaak een soort specialist. Hij of zij houdt zich dagelijks bezig met een beperkt aantal chronische aandoeningen. Dus ook schoolt zij zich gericht op deze aandoeningen.

De huisarts is een soort generalist en moet kennis hebben van alle aandoeningen. Je kunt je dus wel voorstellen dat de praktijkondersteuner soms meer weet van onder andere de chronische aandoeningen astma/COPD, Diabetes en CVRM dan de huisarts. Patiënten zijn dus vaak in zeer deskundige ‘handen’ bij de praktijkondersteuner huisarts!

Contact & informatie opleiding praktijkondersteuner

Ben jij door deze uitleg van de functie van de praktijkondersteuner huisarts geïnteresseerd om de opleiding te volgen?
Bekijk onderstaand filmpje over de opleiding van praktijkondersteuner huisarts van Breederode Hogeschool.  

E-mail            lambertus@pohkennisbank.stateoftheair.nl
Telefoon        023-2052175
Adres              Nieuwe Kruisstraat 6 (rd), 2011RP, HAARLEM